Tűzvédelmi szabályzat

Kinek kötelező Tűzvédelmi Szabályzatot készítenie?

A 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) értelmében, a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek

 • ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 • ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve
 • a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben,
 • kereskedelmi szálláshelyeken

Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük.

Ki jogosult Tűzvédelmi Szabályzat készítésére és módosítására?

A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7.§ (7) bekezdése alapján, Tűzvédelmi Szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

Mit kell tartalmaznia a Tűzvédelmi Szabályzatnak?

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. § alapján, a Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell:

 1. a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 2. a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
 3. az építményekre szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 4. a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 5. az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
 6. a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 7. a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
 8. a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;
 9. a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
 10. az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.