Tűzriadó terv

Kinek kötelező Tűzriadó Tervet készítenie?

 A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

 • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre,
 • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat,
 • kereskedelmi szálláshelyre,
 • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat,
 • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő,
 • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m²- nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

Ki jogosult Tűzriadó Terv készítésére és módosítására?

A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. § (7) bekezdése alapján, Tűzriadó Tervet ugyanazon személy készíthet és módosíthat, aki Tűzvédelmi Szabályzat készítésére és módosítására jogosult, mivel a Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat mellékletét képezi.

Ezáltal Tűzriadó Tervet legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

Mit kell tartalmaznia a Tűzriadó Tervnek?

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

 1. a tűzjelzés módját;
 2. a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
 3. a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
 4. a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
 5. a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

 

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.