Tűzoltó készülékek

Tűzoltó készülékek

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18. §-ában foglaltak értelmében, a gazdálkodó tevékenységet folytató magánsze-mélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek kötelesek a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló, jogszabályban előírt készüléket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről gondoskodni.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 204. § (3) bekezdése alapján tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

 • az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 • ahol e rendelet előírja és
 • jogszabályban meghatározott esetekben

 

A tűzoltó-technikai terméket (készüléket) jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

 

Mennyi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani?

 

 

Oltóanyag-egység [OE] MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály
A B
1 5A 21B
2 8A 34B
3 55B
4 13A 70B
5 89B
6 21A 113B
9 27A 144B
10 34A
12 43A 183B
15 55A 233B
16 I B
17 II B
18 III B
19 IV B
Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m2 [OE]

Általános esetben

[OE]

Robbanásveszélyes anyag tárolása

50 2 6
100 3 9
200 4 12
300 5 15
400 6 18
500 7 21
600 8 24
700 9 27
800 10 30
900 11 33
1.000 12 36
minden további 250 +2 +6

 

 

A fenti táblázatok szerint az alapterület függvényében meghatározott oltóanyagegységnek [OE] megfelelő A, B tűzosztályú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

 

Példa:

Egy egyszintes, 560 m² alapterületű iroda épületben (önálló rendeltetési egységben) legalább 8 oltóanyagegységnek [OE] megfelelő pl.: 1 db 27A, 144B tűzosztályú vagy 2 db 13A, 70B tűzosztályú készülék készenlétben tartása szükséges.

 

Ki végzi a tűzoltó készülékek ellenőrzését, felülvizsgálatát és karbantartását?

 

A tűzoltó készüléket készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

 1. a) az előírt készenléti helyen van-e,
 2. b) rögzítése biztonságos-e,
 3. c) látható-e,
 4. d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
 5. e) használata nem ütközik-e akadályba,
 6. f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
 7. g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
 8. h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
 9. i) karbantartása esedékes-e,
 10. j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
 11. k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak meg-szüntetéséről.

 

A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett üzemeltetői ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza

 1. a) a létesítmény nevét és címét,
 2. b) a tűzoltó készülékek típusjelét,
 3. c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
 4. d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
 5. e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.

 

Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

 

A B C D
érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás
ciklusidő dokumentálás szükségessége és módja ciklusidő dokumentálás szükségessége és módja ciklusidő dokumentálás szükségessége és módja
tűzoltó készülék 3 hónap
(+ 1 hét)
tűzvédelmi üzemeltetési napló nincs követelmény 6 hónap
(+ 1 hónap)1)12 hónap
(+ 1 hónap),2)5 év (+ 2 hónap),

10 év (+ 2 hónap)

tűzvédelmi üzemeltetési napló

 

Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje

A B C D E
1 A tűzoltó készülék típusa Alap-
karban-
tartás1
Közép-karban-
tartás2
Teljes körű karban-
tartás2
A tűzoltó készülék élettartama4
2 Porral oltó, vizes oltóanyag bázisú habbal és vízzel oltó 1 év 5 és 15 év 10 év 20 év
3 Törőszeges porral oltó3 1 év 15 év 10 év 20 év
4 Gázzal oltó 1 év 10 év 20 év
5 Valamennyi szén-dioxiddal oltó 1 év 10 év A vonatkozó műszaki követelmény szerint
6 Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék (szén-dioxiddal oltó kivételével) hat hónap 5 év 20 év, de legkésőbb 2014. 12. 31-ig