Tűzvédelmi szakember, szolgáltatás

Tűzvédelmi szakember foglalkoztatása, tűzvédelmi szolgáltatás 

Kötelezettek köre: 

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek

a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben,

a közösségi rendeltetésű,

a közepes vagy magas kockázati osztályú ipari, mezőgazdasági és tárolási épületekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.

Képesítésre vonatkozó követelmények:

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet szerint:

7.§ (1) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

 1. a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,
 2. a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,
 3. a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
 4. a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
 5. da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
 6. db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
 7. dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

(2) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

 1. a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,
 2. a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget,
 3. a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy
 4. a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
 5. da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
 6. db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
 7. dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, neve-lése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén minimum heti 40 órában, a (2) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározottak esetén minimum havi 16 órában kell foglalkoztatni felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt.

(4) Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek az adott szolgáltatáshoz e jogszabályban meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie.

A Zofe-Fire Kft. céla, hogy segítse a munkáltatókat a munka-, tűz-, és környezetvédelmi vonatkozású jogszabályok által előírt kötelezettségeik teljesítésében, valamint az egész-séget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében. 

A Zofe-Fire Kft. munkatársai a magyar jogszabályok által meghatározott felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel, végzettséggel, összesen több, mint 50 éves tűzvédelmi szakhatósági és hatósági tapasztalattal, naprakész szakismerettel, kapcsolatrendszerrel és felügyelőségi múlttal rendelkeznek az EHS (munkahelyi környezet- és egészségvédelem, biztonság) terén.